ODVJETNIČKE USLUGE

Odvjetničke usluge i pravna pomoć:

 • usmeni i pismeni pravni savjeti
 • zastupanje pred sudovima
 • sastav ugovora i drugih isprava
 • sastav dopisa i opomena
 • sastav tužbi, redovnih i izvanrednih pravnih ljekova, žalbi i prigovora, prijedloga, zahtjeva i ostalih podnesaka

Odvjetnički ured pokriva slijedeća pravna područja:

 • stvarno i zemljišnoknjižno pravo
 • trgovačko pravo
 • kazneno pravo
 • obvezno pravo
 • ovršno pravo
 • obiteljsko pravo
 • nasljedno pravo
 • prekršajno pravo
 • radno i socijalno pravo
 • upravno pravo
 • ustavno pravo
 • autorsko pravo

NAPOMENA: Odvjetničke usluge se naplaćuju prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore.